Bangsbo Botaniske Haves venner

Støtteforeningen BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER er en selvstændig forening, der har hjemsted i Frederikshavn.
Foreningens formål er at yde praktisk arbejde (luge, plante, male, rengøre broer m.m.) og økonomisk støtte til udviklingen, driften og brugen af Bangsbo Botaniske Have i samarbejde med “Den selvejende institution Bangsbo Botaniske Have”.
Foreningens formål er endvidere at medvirke til fremme af plantedyrkning og havekultur, herunder også formidling af kontakt mellem enkeltpersoner, specialforeninger og andre relevante personligheder og/eller organisationer og Bangsbo Botaniske Have.

Som medlem af støtteforeningen BANGSBO BOTANISKE HAVES VENNER kan optages enhver interesseret, der til foreningen indbetaler det årlige kontingent.

Vil du vide mere om Vennekredsens arbejde, eller har du lyst til at støtte Bangsbo Botaniske Have ved evt. at blive medlem af Vennekredsen, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne.

En lille kreds af Venner er også aktive i Haven ved forskellige praktiske opgaver. Onsdag aften fra maj til oktober kl. 19 – 21, og fredage om formiddagen fra kl. 9.30 vil der altid være mulighed for at træffe én fra bestyrelsen. Som frivillig er der ingen forpligtigelser, hver især bestemmer selv, hvad man vil bidrage med.

Link til Bangsbo Botaniske Have og Venner: