Fyraftensmøde for selvejende og kommunale anlæg samt foreninger, der ejer klubhuse/spejderhytter

Folkeoplysningspolitikken afspejler at motion, idræt og ikke mindst tilgængelighed og udvikling af faciliteterne er en stor opgave ikke kun for kommunen, men for alle idrættens aktører i kommunen.
Det stiller Idrætssamvirket skarpt på, når vi den 15. september inviterer til fyraftensmøde med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes nye facilitet- og udviklingsplan og der vil ligeledes blive sat fokus på hvorfor det kan betale sig at få udarbejdet retningslinjer for tildeling af driftstilskud for idrætsanlæggene.
I første halvleg vil centerchef Anette Ravnholt fra Center for Kultur- og Borgerservice orientere os det igangværende arbejde med udarbejdelsen af oversigten over den samlede bygningsmasses tilstand og planer for vedligehold og udvikling herunder tidsplanen.
Orienteringen vil overvejende være af byggeteknisk karakter, men vil også inddrage den indholdsmæssige side, for ikke alene at belyse hvilken byggeteknisk stand bygninger og anlæg er i, men også sætte fokus på, om bygninger og anlæg er egnede til formålet på kort og mellemlangt sigt samt tidsforløb.
Nye løsninger til ny tid
I anden del af mødet får vi besøg af Idrættens Udviklingscenter der over de sidste godt 10 år har været involveret i kommunale strategier til udvikling af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Herunder udarbejdelse af nye tilskudsmodeller. Klaus Frejo vil præsentere os for konkrete erfaringer med de elementer der skal inddrages i en succesfuld udviklingsproces, og herunder de politiske og strategiske overvejelser, som bør ligge til grund for en kommende tilskudsmodel.
Deltagerne vil blive budt på middag, tilmelding til Tommy Thomsen på tlf.: 40713687 senest den 1. september.