Integrations pulje

Det er lykkes Frivilligfestival.org at få en pulje med fokus på integration i forenings livet, der for er det muligt at ansøge om økonomisk støtte til arrangementer med fokus på integration.

Denne pulje kan ansøges her.

Vilkår når du søger økonomisk støtte til integrationsarrangementer 11-18 .9 2021

 1. Bekræftelse på ansøgningen
  Festival styregruppen underskriver bevillingsaftale, der sendes til Jeres kontaktperson
 2. Arrangement ændring
  Ændres arrangementet evt. som en aflysning meldes det straks til til festival styregruppen
 3. Budgetændring
  Sker der en væsentlig budgetændring meldes det til festival styregruppen, da et evt. overskydende beløb så kan tilgå andre integrations arr.
 4. Evaluering
  Da vi evaluerer den samlede festival påskønner vi meget, hvis der til festivalens styregruppe sendes lidt om arrangementets afholdes og hvordan det gik
 5. Regnskab
  Senest 14 dage efter arrangementets afslutning skal der indsendes regnskab over indtægter og udgifter med underskrift af den ansvarlige for arrangementet.
  Det indsendte regnskab indgår i Festivalens samlede regnskab
 6. Udbetaling
  Når bevillingsaftalen er underskrevet indsættes beløbet på den opgivne konto.
  Merforbrug støttes ikke.