Musikkorps Sæby kan fejre 50 års jubilæum.

Den 18. maj 1971 havde 27 musikinteresserede sat hinanden stævne på Rolykke i Sæby. Anledningen var et ønske om at starte et nyt blæseorkester i byen. Blandt deltagerne var medlemmer af det tidligere ”Sæby Hornorkester”, medlemmer af det tidligere FDF-orkester samt enkelte andre. Der var ikke langt fra tanke til handling, så et nyt orkester blev under navnet ”Musikkorpset Sæby” hurtigt en realitet. Korpsets første bestyrelse kom til at bestå af Verner Kristensen (formand), Viggo Thoftstrup, Erling Pilgaard, Erling Krogh og Jens Pedersen. Harry Sørensen blev orkestrets første dirigent og virkede som sådan frem til 1974.

Tiden gik, orkestret skiftede navn til ”Musikkorps Sæby”, og fem dirigenter fulgte efter Harry Sørensen, indtil den nuværende dirigent Mogens BB Jensen overtog taktstokken i 2005. Igennem korpsets 50 årige levetid har rigtig mange af orkestermedlemmerne lagt tid og kræfter i bestyrelsen og musikudvalget med planlægning af orkestrets daglige virke, såvel som af de mange store arrangementer, det er blevet til i tidens løb. I jubilæumsåret består bestyrelse af Berit Heisel (formand), Niels Østergaard, Kim Poulsen, Steen Aggerholm og Alice Jacobsen.

Musikkorps Sæby har gennem sit mangeårige musikalske virke været med til at gøre Sæby kendt i det nordjyske, såvel som ud over landets grænser. Korpset og dettes to underafdelinger ”Ibsens Kapel” og ”Brass Ensemble Sæby” har gennem årene deltaget i utallige koncerter og arrangementer til glæde for såvel byens fastboende som tilrejsende gæster og turister. Her kan i flæng nævnes: Morgenmusik til sølv- og guldbryllupper, flagnedspilninger på Sæby Havn, havnefester, friluftsgudstjenester, 04. maj gudstjenester, Sct. Hans aftens arrangementer, nisseoptræden i byens gader, julekoncerter i områdets kirker, nytårskoncerter med gæstesolister, værtskab for norske ungdomsmusikere, og sidst, men ikke mindst arrangør af store internationale musikfester. Hertil kommer udlandsrejser og deltagelse i musikfester uden for Danmarks grænser.

Den planlagte markering af 50 års jubilæet er, gr. corona-situationen, flyttet til lørdag, den 13. november 2021, hvor der i Sæby Spektrum planlægges med et brag af en jubilæumskoncert med Musikkorps Sæby og Ivan Pedersen som gæstesolist.