Notat vedr. puljer til Frivilligheds- og Foreningsfestival 2021.

4. februar 2021.

Dette er udarbejdet i henhold til beslutning i planlægningsgruppen om, at denne søger fonds- og puljemidler til rammerne for afholdelse af festivalen.

De deltagende foreninger finansierer selv deres aktiviteter, evt. ved at at søge fonde og puljer. Frivilligcenter Frederikshavn kan tilbyde rådgivning. Foreningerne kan f.eks. søge puljer indenfor Frederikshavns Kommunes sundheds- og socialområder. Der kan søges vejledning på www.puljeguiden.dk og Tips og tricks om puljer (frederikshavn.dk).

Puljer og fonde.

Frederikshavn Kommunes Sundhedspulje.

Målgruppen for aktiviteten: socialt udsatte borgere i Frederikshavn kommune

Kilde: Hvad kan sundhedspuljen støtte? (frederikshavn.dk)

Vurdering: relevant for foreninger, der arbejder med socialt udsatte borgere, men ikke for den overordnede planlægning.

Frederikshavn Kommunes § 18-pulje.

  1. Drift af frivillige sociale foreninger og organisationer.
  2. Frivillige sociale aktiviteter til socialt udsatte borgere

Vurdering: relevant for foreninger, der arbejder med socialt udsatte borgere, men ikke for den overordnede planlægning.

Kilde: Hvad kan § 18-puljen støtte? (frederikshavn.dk)

Spar Nord Fonden.

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage for samtidig at vokse og opleve.
Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet og gavner små som store fællesskaber.

Vurdering: da, der støttes ”fritid, social og kultur”, kan den være relevant for både det overordnede og foreninger.

Kilde: Uddelingspolitik | Spar Nord Fonden

Hele Nordjyllands Håndsrækning.

Pengene doneres ubeskåret til et godt formål i Region Nordjylland. Der kan være tale om foreninger, et værested, et behandlingscenter eller noget helt fjerde. Kun fantasien sætter grænser, men der skal dog være tale om et formål, der hverken har kommerciel eller politisk karakter. (uddeles i samarbejde med Spar Nord Fonden).

Vurdering: skønnes at være relevant på begge niveauer.

Kilde: AaB CSR – Hele Nordjyllands Håndsrækning – 1 krone pr. tilskuer (aabsport.dk)

Roblonfonden.

Fondens formål er at yde støtte til unge med henblik på videreuddannelse i udlandet og at yde støtte til projekter af almennyttig art.

Ansøgninger sendes til advokatfirmat HjulmandKaptajn.

Kilde: Støtteområder 2021: Roblon Fonden ⇒ Legatbogen.dk

Det Obelske Familiefond.

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, der uddeler midler til en lang række almennyttige formål. Fonden har tre primære støtteområder: KUNST, MENTAL SUNDHED og NORDJYLLAND. MENTAL SUNDHED: Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn…

Vurdering: På et møde, jeg deltog i oplystes, at store områder er kultur, idræt, fritid, vækst på velfærdsområdet. Vurderes relevant på begge niveauer.

Kilde: Støtteområder 2021: Det Obelske Familiefond ⇒ Legatbogen.dk

Vellivforeningen.

Vellivforeningen efterlyste i 2020 ansøgninger. De støtter lokale aktiviteter, der fremmer mental sundhed.

I vores sammenhæng er det interessant at læse flg.:

”En af vore store prioriteter i arbejdet med at fremme mental sundhed er lokale indsatser med at henblik på at støtte engagerede borgere, foreninger og virklsomheder i at skabe aktiviteter, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed.” (Programchef Lars Bo Pedersen)

Kilde: mail fra Vellivforeningen og Søg støtte til mental sundhed | Velliv Foreningen.

John Hansen

Frivilligcenter Frederikshavn