Sæbygaard Gruppen Det Danske Spejderkorps

Vi invitere til spejdermøde i spejderhuset hvor der er plads til alle kan komme forbi og prøve spejderaktiviteter.
Husk udetøj som må blive beskidt og lugte af bål.

Elisabeth Lydia Andersen
E-mail eliza89408@hotmail.com
Telefonnummer 25602771