Unge, senstartere og frivillighed

Vil I sætte fokus på de unge i og omkring jeres forening? På workshoppen her bliver I klogere på ungdomslivet i dag og får inspiration til at involvere flere unge som både medlemmer og frivillige i jeres forening.
Vi sætter fokus på, hvordan unge oplever at være ung i dag og nogle af de tendenser, der er med til at skabe en ringere trivsel blandt unge. På kurset får du indblik i, hvordan DGI arbejder med at vende skuden, så flere unge trives i foreningerne og deltagelsen blandt unge igen stiger. Vi dykker ned i forskellige undersøgelser, der udpeger unges barrierer for at starte op i en forening, og hvad de motiveres af for at blive en del af foreningslivet.

Ud fra anbefalinger og eksempler går vi sammen ind i nogle af de konkrete problematikker og muligheder, der er for jeres forening ift. at skabe tilbud til unge, rekruttere unge frivillige og skabe et attraktivt ungemiljø i jeres forening.

I får:
• Indsigt om ungdomslivet i dag
• Indsigt i unges barrierer for idrætsdeltagelse
• Arbejde med motivationslogikker for deltagelse ift. jeres holdsammensætning
• Inspiration til at involvere unge som frivillige i foreningen
• Værktøjer til at skabe en god velkomst og et godt ungemiljø i foreningen


En del af workshoppen vil være gruppearbejde med fokus på egen forening, derfor anbefales I deltager flere sammen.